തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ സഹകരണ  സംഘങ്ങള്‍ക്ക്  നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്രം വിതരണം 2019 ഡിസംബര്‍ 27 വെള്ളിയാഴ്ച്ച തൃശൂര്‍ എ.എസ്.എന്‍ നമ്പീശന്‍ സ്മാരക വെച്ച് ബഹു.സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
തൃശ്ശൂര്‍, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്രം വിതരണം 2019 ഡിസംബര്‍ 27 വെള്ളിയാഴ്ച്ച തൃശൂര്‍ എ.എസ്.എന്‍ നമ്പീശന്‍ സ്മാരക വെച്ച് ബഹു.സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window
Next Image