കേരള സഹകരണ നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി/ട്രഷറര്‍  ആയി സേവനമനുഷ്ടിച്ച് 31.05.2019 ന് സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച  ശ്രീമതി. എംസ്സ് ശ്രീദേവിയുടെ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം  ബഹു. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ
കേരള സഹകരണ നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി ഫണ്ട് ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി/ട്രഷറര്‍ ആയി സേവനമനുഷ്ടിച്ച് 31.05.2019 ന് സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ശ്രീമതി. എംസ്സ് ശ്രീദേവിയുടെ യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനം ബഹു. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window
Next Image