കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്ര വിതരണോദ്ഘാടനം 22.01.2019 ന് കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് എം.നൗഷാദ് എം.എല്‍.എ നിര്‍വഹിച്ചു.
കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്ര വിതരണോദ്ഘാടനം 22.01.2019 ന് കൊല്ലം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ആഡിറ്റോറിയത്തില്‍ വച്ച് എം.നൗഷാദ് എം.എല്‍.എ നിര്‍വഹിച്ചു.
 
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window