നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്ര വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 26.09.2018 ന് തിരുവനന്തപുരം ജവഹര്‍ സഹകരണ ഭവനില്‍ വച്ച് ബഹു. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.
നിക്ഷേപ ഗ്യാരന്റി പത്ര വിതരണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം 26.09.2018 ന് തിരുവനന്തപുരം ജവഹര്‍ സഹകരണ ഭവനില്‍ വച്ച് ബഹു. സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍ നിര്‍വഹിച്ചു.
 
Previous Image
Stop Slideshow
Start Slideshow
Refresh
Close Window